Mezanmi, lavi pap di w

Ana se moun Nanpré, se moun kite lekol kay sè, se moun moun paran li pat konn sak te rele la mizè. Lè manmzel te finn fè filo, li te enskri nan lekol enfimyè. Apre li te bat tout kandida, li te lorea e li te kembe kompa saa jiskaske li te fini etud li ki te dire twazan. Direktris lekol nan seremoni graduasyion te set oblije mete chapo ba devan Ana paske se premye fwa li te jwenn you elev briyan tankou pitit saa.

Men, manmzel pat konn jwe ak moun, ni moun bolakay li, ni paran li e tout kondisip li konn dil li enteresant anpil. Wa brode paw, men li pat telman you bèl fanm pase sa, epi tou li pat mal non plis. Kom se li ki te lorea yo te bal anpil rekonpans tankou bal biyè gratis poul vini nan peyi blan, epi li te jwen bous poul al etydye enfomatik gratis. Yo te fel kado you bel komputè tou nef e pi gwo chans li te genyen se le yo te voye-l al fè sosyal li nan lopital Kanapevè, gwo koze. Nan koumansman staj la tout moun te ap gade manmzèl sou aparans paske yo pat konnen ki sa li gen nan zo bwa tet li, nou konn ayisyen. kèk mwa apre pou pefomans li yo te ofri-l diob rapid rapid, you bagay manmzel pat pran tan pou li te aksepte.

Fok mwen di nou, Ana pat konn zafè renmen paske manman li te toujou ap dolote’l. Li te toujou di Ana se poul fini ak etid li anvan li tonbe nan zafè saa. A koz de sa, tout gason kite koze ak li, genyen kite ofri-l lo ak dyaman li pat menm gade yo paske li te vle swiv konsey manman li yo. Pandan manmzel tap travay lopital la, li te jwen anpil doktè kase ti bwa nan zorey li men li pat aksepte malgre lite nan laj poul fè sa.

Genyen li te renmen men gen ladan yo li pat ka menm tande vwa yo. Gen you doktè yo rele Lafond kite lage nan ko manmzel , misye te arroyo, le-l vinn travay depi Miss Ana la, li pap fè anyen se nan ko pitit moun yo li lage. Dyol misye te dous tankou siwo myel e frannse li yo ou ta di se ti pè-a ki tap pale.You jou Ana tap fè de nwi e li te rive yo moman nan nwit lan li tal fè yo ti repoze e pandan li nan fon somey li santi you moun kap pase men sou li, li rele anmwey anmwey tout lopital reveye e sete Doktè Lafon ki te pèdi je crois en Dieu li, lwa moudong li monte-l. Li di li te bezwen wè eske Miss Ana pot ko nan gason.

Mezanmi gwo eskonbrit pete. Se bagay saa ki fè Ana konnen ke Doktè Lafon te marye e li te deja gen pitit. Erezman, li pat pran nan kraponay mouche atoufe saa. Kom direktè lopital la pat ka gade you koze konsaa selman nan je, li rele polis kite mete Dok Lafon anba kod.

Mezanmi depi premye jou yo arete misye a. Miss Ana te konmase ap pran presyion nan men ni fanmi, ni zanmi dokte-a kap trete de tout bèt. Yo te menm arive fel menas: yo te dil si misye pa lage yap fè you jan ak li. Kom Ana pat gen zanmi chef pou ki koresponn ak moun sa yo li te oblije reponn wi prese ak you neg kite nan lapolis e kite Komisè e ki te renmen li depi li te nan lekol enfimyè. Men Komisè saa pat two kodyom pase saa, misye pat marye men li toujou ap fè ti pa chat li lilit ak anpil kliyan ke li te genyen, you bagay ke Anna pat janm konnen.

Aprè twa mwa renmen , Komisè Lubin te gentan ansent manze Ana. Pafwa lè ou bezwen sove tet ou, ou bliye tout sa ou konnen alewè si ou ta aplike yo pou tèt pa’w. Men pandan ansent saa, Ana wè ke gen de pwoblem li genyen se pa pwoblem lè moun konn ansent. Pov malerez la te pran kouraj li ak demen lal fé you test sida e rezilta’a te pozitif. Koze saa te al koz Ana te tou pran desizyion li pap rantre lakay e li foure tet anba you machinn li finn ak saa. Mezanmi men kijan Ana, gwo enfimyè saa ti rive mouri. Lè fanmi Ana aprann sak te rive-a yo peye you moun al fizye Dr Lafon kadejakè nan prizon kote li teye -a e Komisè Lubin pat pran twop tan tou pou-l fè vwel pou peyi san chapo tou menm jan ak Ana. Mezanmi lavi pap di ou.

Gerald Toussaint

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s