Yon Etid Montre Jwèt Videyo Entèaktif Ka Ede Lite Kont Maladi Obezite(gwo patat) Kay Jèn yo | Nouvèl | Creole

Yon Etid Montre Jwèt Videyo Entèaktif Ka Ede Lite Kont Maladi Obezite(gwo patat) Kay Jèn yo | Nouvèl | Creole.

Advertisements