6èm Somè Dèzamerik la pran fen nan Katajèn Kolonbi, san yon Deklarasyon Final

6èm Somè Dèzamerik la pran fen nan Katajèn Kolonbi, san yon Deklarasyon Final

.

via 6èm Somè Dèzamerik la pran fen nan Katajèn Kolonbi, san yon Deklarasyon Final.

Advertisements